Kalendarz roku szkolnego

Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022:

  1. 02 października 2021
  2. 07 stycznia 2022
  3. 11 stycznia 2022
  4. 02 maja 2022
  5. 17 czerwca 2022

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2021/2022

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2021/2022

 

Pełnienie funkcji wychowawcy/opiekuna klasy

 

KLASA

 

WYCHOWAWCA / n-l wspomagający

1tgs

Katarzyna Żuklińska/Justyna Raszczyk

2tig

Piotr Ożarowski / Mariusz Kowalczyk

2tis

Małgorzata Wenszka / Piotr Willner

3tgs

Anna Banaś/ Andrzej Szladowski

3tig

Elżbieta Domerecka/ Katarzyna Żuklińska

4tg

Anna Bień/Uliana Lynda

 

1w

Zbigniew Hołówka/Jedrzej Kopecki

2w

Barbara Mutwin / Anna Śliwicka

3bw

Beata Soczawa/ Aneta Lepich

3w

Jagoda Iracka / Pers Małgorzata
 

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok