Kalendarz roku szkolnego

Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 31 października 2018 (środa)
 2. 02 listopada 2018 (piątek)
 3. 10 stycznia 2019 (czwartek)
 4. 02 czerwca 2019 (czwartek)
 5. 18 czerwca 2019 (wtorek)

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Terminy wywiadówek dla Rodziców:

 • 13.09.2018 (czwartek) - zebranie ogólnoszkolne - organizacja roku szkolnego 2018/19;
 • 15.11.2018 (czwartek) - spotkanie z rodzicami klas maturalnych, powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych;
 • 20.12.2018 (czwartek) - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze, wyniki klasyfikacji za I półrocze - klasa 4Technikum;
 • 24.01.2019 (czwartek) - podsumowanie I półrocza, informacje o ocenach śródrocznych;
 • 21.03.2019 (czwartek) - zebrania z Rodzicami klasy maturalnej oraz klasy 3tac i 1w - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.
 • 16.05.2019 (czwartek) - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2018/2019

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2018/2019

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok