Dostępne kursy

Okładka książki Poligrafia - Procesy i technikaPoligrafia

Procesy i technika

  • Autorzy: Panak J., Ceppan M., Dvonka V., Karpinsky L., Kordos P., Mikula M., Jakucewicz S.
  • Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
  • Rok wydania: 2005
  • ISBN: 8391591611

Książka zawiera informacje na temat wszystkich etapów produkcji poligraficznej (opracowywanie oryginałów, składanie komputerowe, wykonywanie form drukowych, drukowanie, procesy introligatorskie i wykończeniowe). Omówione są także zagadnienia związane z podłożami drukowymi i farbami graficznymi. Sporo miejsca poświęcono też procesom reprodukcji ilustracji barwnych, odgrywającym istotną rolę w przygotowaniu form drukowych. Książka ta jest kolejną potrzebną pozycją lektury zawodowej. Może stanowić nieodzowną pomoc w studiach graficznych, drukarniach, wydawnictwach, a przede wszystkim w szkołach i uczelniach, przygotowujących kadry dla przemysłu poligraficznego. Zamieszczone treści przeznaczone są zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają zapoznawać się z poligrafią, jak też dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swą ogólną wiedzę poligraficzną lub w wybranych zagadnieniach pogłębić ją bardziej szczegółowo.

O aktualności publikacji świadczy uwzględnienie najnowszych metod sporządzania form drukowych bezpośrednio z danych komputerowych z pominięciem procesów fotochemicznych czy też wykorzystanie druku cyfrowego.

Okładka książki Podstawy poligrafii. Podręcznik dla technikum autorstwa Jakucewicz Stefan, Magdzik Sławomir.Podstawy poligrafii

Podręcznik dla technikum

  • Autor: Magdzik, Jakucewicz
  • Wydawca: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
  • ISBN: 9788302065385

Podręcznik przeznaczony dla uczniów klas I technikum poligraficznego, wszystkich specjalności. Zamieszczono w nim podstawowe techniki drukowania i materiały stosowane w przemyśle poligraficznym, procesy przygotowania do druku materiałów wydawniczych, procesy składania tekstów, wytwarzania form drukowych, drukowania oraz wykończania produktów poligraficznych (procesy introligatorskie). Uwzględniono zarówno technologie tradycyjne, jak i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie poligrafii.ta zastępuje podręcznik pt. Poligrafia ogólna.