foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ZainSTALuj się!!

Czytaj więcej

Młodzi głosują

Czytaj więcej

Młodzieżowa Rada Miasta

Czytaj więcej

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

Czytaj więcej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II

w Zdzieszowicach

UWAGA! Trwa rekrutacja na kwalifikacyjny kurs  w zawodzie fotograf (kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu).

Kurs trwa trzy semestry - planowany termin rozpoczęcia to 29.09.2016r. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą metodą kształcenia na odległość, czyli przez Internet, na naszej szkolnej Platformie Moodle.Uczestnik sam wybiera czas i miejsce nauki, należy jedynie regularnie logować się na Moodle i przestrzegać wyznaczonych terminów wykonania zadań czy zaliczania materiału.

Zajęcia praktyczne będą miały miejsce w pracowniach zawodowych ZS w Zdzieszowicach. Kurs zakończy się w grudniu 2017. Egzamin przewidziany jest na styczeń 2018.

Każdy uczestnik po zaliczeniu kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu a po zdaniu egzaminu świadectwo bądz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Informacja dla techników cyfrowych procesów graficznych - po zdaniu egzaminu w kwalifikacji A.20 uzyskujecie kwalifikacje w zawodzie fototechnika!

 

 

.

W dniu 13 września (wtorek) 2016 odbędzie się ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami.

16.30 – AULA - spotkanie rodziców klas 1w i 1tc z Dyrektorem szkoły i nauczycielami

17.00 spotkanie rodziców z wychowawcami klas :

1 w sala nr 10 (1 piętro) – wychowawca Małgorzata Wenszka

1 tc sala nr 20 (parter) -- wychowawca Beata Soczawa

17.00 – AULA – spotkanie rodziców klas 2w, 3w, 2tac, 3tsc, 4ts z Dyrektorem szkoły

17.30 spotkanie rodziców z wychowawcami klas:

 2 w sala nr 13

 3 w sala nr 22

 2 tac sala nr 4

  3 tsc sala nr 15

 4 ts sala nr 24

Stypendia i zasiłki szkolne 2016

Aby uzyskać pomoc w formie stypendium szkolnego dla dziecka należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20, Zdzieszowice do Sekcja pomocy środowiskowej (pobranie i złożenie wniosków z wymaganą dokumentacją).

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów.

 

Czytaj więcej...

Uczniowie (absolwenci), którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2016 powinni złożyć deklarację do dnia 9 września 2016!

Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Druk deklaracji do pobrania ze strony internetowej szkoły (zakładka Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie.
Dotyczy uczniów klasy 3 i 4 technik spedytor oraz klasy 4 technik cyfrowych procesów graficznych, a także wszystkich uczniów i absolwentów, chcących przystąpić do egzaminu po raz kolejny.

Osoby, które złożyły w szkole opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej powinny zaznaczyć to w deklaracji.