foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Rodzica

Czytaj więcej

Dla Pracodawców

Czytaj więcej

Rekrutacja

Czytaj więcej

Dokumenty ZS

Czytaj więcej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II

w Zdzieszowicach

21 września 2017r. w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, odbyła się debata pt. ”Młodzież naszego Regionu-teraźniejszość i przyszłość”.
Organizatorami była młodzież zdzieszowicka, skupiona wokół Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Forum Młodzieżowego, powołanego przy Marszałku Województwa Opolskiego - uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Pretekstem do spotkania z przedstawicielami władz i instytucji samorządowych województwa, powiatu i gminy są potrzeby młodych ludzi w zakresie polityki młodzieżowej.
Była to również okazja do przedstawienia swojego zdania na temat oczekiwań oraz rekomendacji dla dalszego działania Rady Młodzieżowej w Zdzieszowicach i sposobów rozwijania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a środowiskami młodzieżowymi.
Licznie przybyli zaproszeni Goście, podkreślając swoją obecnością jak ważny jest udział polityki młodzieżowej, jej wspieranie, a także promowanie w aspekcie rozwoju samorządności na poziomie władzy terytorialnej.

W debacie uczestniczyli:
Pani Barbara Kamińska Doradca Marszałka Województwa Opolskiego
Pani Sabina Gorzkulla Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego
Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic
Pan Edward Paciorek Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Pani Anna Kwiecień Koordynator MRM Podinspektor UM w Zdzieszowicach
Pan Jan Kuska Radny Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Pani Joanna Ojdana koordynator projektu kulturowego EDUKO 2016–2018”
Pani Magdalena Pobóg-Lenartowicz Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"
Pani Małgorzata Nogalska Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
Pani Elżbieta Gasz PG Zdzieszowice Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
Pani Małgorzata Wenszka ZS Zdzieszowice Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
Mateusz Wrotny Przewodniczący Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Gogolinie
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Zdzieszowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP nr 1 im. Janusz Korczaka w Zdzieszowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Zdzieszowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Debatę prowadziła Joanna Hryczyńska- Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, która w prezentacji pt. „Mamy Radę czyli dajemy radę!” przedstawiła roczną działalność MRM.
Następnie Pani Joanna Ojdana w interesujący sposób omówiła główne punkty Edukacji Kulturowej Młodzieży Województwa Opolskiego oraz możliwości jakie daje Program „ Bardzo Młoda Kultura”.
Jak zapewniali w swoim przemówieniu: Natalia Koptoń - Radna Młodzieżowa Zdzieszowic oraz członek Forum Młodzieżowego przy Marszałku Województwa Opolskiego Marcin Rekus – „Skorzystaliśmy z możliwości jakie daje nam program „Bardzo Młoda Kultura” -nasz zdzieszowicki projekt EDUKO 2017 pt. „Pamiętnik fotografią pisany - pasjonująca Opolszczyzna”, zajął drugie miejsce w województwie opolskim i jest obecnie z sukcesem realizowany”.

W tym miejscu nastąpił najbardziej emocjonujący moment spotkania, w którym zaproszeni Samorządowcy - Przedstawiciele władzy lokalnej województwa, powiatu i gminy odpowiadali na pytania młodzieży.

Po krótkiej przerwie, Pani Magdalena Pobóg-Lenartowicz ze Stowarzyszenia "Europa Iuvenis", kontynuowała dyskusję na temat „Młodzież naszego Regionu – teraźniejszość i przyszłość”, a jej wnioski zostały w finale spisane i przekazane przez młodzież na ręce Pana Edwarda Paciorka Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzieszowice.

Wnioski i rekomendacje z debaty:
1.Wspierać rozwój samorządności młodych.
2.Zwiększać samodzielność młodzieży w rozwiązywaniu różnych spraw.
3.Kreowanie liderów młodzieżowych.
4.Potrzeba ciągłego wsparcia dorosłych Samorządowców i inspirowania do działania.
5.Promowanie aktywności uczniów poprzez działalność w drużynach harcerskich.
7.Promowanie zainteresowań tematyką lokalną, krajową by budzić świadomość obywatelską.

Podsumowując - zaproszeni Samorządowcy oraz środowiska młodzieżowe zgodnie podkreślali ważną rolę młodych ludzi w kreowaniu rzeczywistości politycznej. Konieczne jest więc ciągłe rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa opolskiego w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.
Dzisiejsza debata była namacalnym dowodem jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za udział w spotkaniu, to ważny krok w rozwijaniu dalszej współpracy na poziomie regionu opolskiego!

Małgorzata Wenszka

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4