Dokumenty ZS

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

kropki
2017/2018


Dokument PDFZarządzenie nr 10-2017/18 z dnia 4.04.2018r.
w sprawie zmian w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.


Dokument PDFZarządzenie nr 9-2017/18 z dnia 19.03.2018r.
w sprawie norm wyposażenia pracowników pedagogicznych i nie będących nauczycielami w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej oraz wydawania napojów profilaktycznych..


Dokument PDFZarządzenie nr 8-2017/18 z dnia 3.01.2018r.
w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.


Dokument PDFZarządzenie nr 7-2017/18 z dnia 2.01.2018r.
w sprawie ustalenia w 2018 r. dni wolnych od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach w zamian za święta przypadające w soboty.


Dokument PDFZarządzenie nr 6-2017/18 z dnia 2.01.2018r.
w sprawie ustalenia zasad podziału wydatków budżetowych w roku 2018.


Dokument PDFZarządzenie nr 5-2017/18 z dnia 11.12.2017r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3-2012/13 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.


Dokument PDFZarządzenie nr 4-2017/18 z dnia 20.11.2017r.
w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.


Dokument PDFZarządzenie nr 3-2017/18 z dnia 16.10.2017r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury pracowni zawodowych (pomieszczenia 10,11,14,15,19) w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Zdzieszowicach.


Dokument PDFZarządzenie nr 2-2017/18 z dnia 2.10.2017r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Zdzieszowicach.


Dokument PDFZarządzenie nr 1-2017/18 z dnia 15.09.2017r.
w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Czytaj więcej...

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4