EDUKO 1 (archiwum projektu)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  1. Harmonogram realizacji zadania w ramach projektu EDUKO 2017

Od dnia 15.05.2017 do dnia 31.10.2017

  1. „Pamiętnik fotografią pisany - Pasjonująca Opolszczyzna”

    

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu

Termin realizacji poszczególnych działań

1.

Rekrutacja, Promocja projektu,

Maj 2017

2.

Czas trwania konkursu fotograficznego Pasjonująca Opolszczyzna pt. „Pamiętnik fotografią pisany”

25 maja 2017-

15 września 2017

3.

„Fotografia moja pasja– czyli fotografia dla każdego”, warsztat szkoleniowy dla animatorów oraz przeprowadzenie rekrutacji animatorów - OTF

22 czerwca 2017

4.

„Podstawy fotografii-pejzaże, portrety, fotoreportaże-przygotowanie do realizacji zadań projektowych”  warsztat dla młodzieży, prowadzenie - OTF

22 czerwca 2017

5.

 „ABC fotografii-podstawy dla każdego” 2 warsztaty dla uczestników i 2 warsztaty dla Rodziców w czasie spotkań w Szkole, prowadzenie nauczyciele- ZS

8 czerwca 2017

6.

„Fotografia studyjna” warsztat w szkolnym studiu fotograficznym ,prowadzenie nauczyciele- ZS

8 czerwca 2017

7.

Warsztaty obróbki zdjęć- 2 warsztaty  dla uczestników, prowadzenie nauczyciele- ZS

wrzesień 2017

8.

Czas trwania II konkursu -grupowego na opracowanie projektu okładki płyty dla zespołu folkowo-rokowego Livermorio

Od 30 czerwca 2017

do 10 października 2017

9.

Plenery fotograficzne:

- Fotoreportaż z Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego - plener w Rozwadzy

 

-Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny plener-piesza wycieczka kulturalno-historyczna w celu pogłębienia wiedzy na temat dziejów regionu w powiązaniu w wyjątkowością krajobrazową Ziemi  Zdzieszowickiej-  utrwaloną za pomocą fotografii.

 

- „Perła Opolszczyzny- Zamek Moszna” -zwiedzanie i poznanie pasjonującej historii tego miejsca wraz z plenerem fotograficznym.

 

- Stadnina koni w Rozwadzy, plener fotograficzny z końmi,

 

- Muzeum Wsi Opolskiej Bierkowice – zwiedzanie obiektu, poznanie historii i tradycji,  warsztat plenerowy OTF w celu  opracowania projektu okładki płyty dla zespołu folkowo-rokowego Livermorium –oraz umożliwienia zgłoszenia prac do konkursu indywidualnego i grupowego, kalendarza i wystawy poplenerowej.

                       

 

19-21 maja 2017

 

30 maja 2017

 

 

 

13 czerwca 2017

 

28 czerwca 2017

 

 

7 września 2017

10.

Organizacja spotkania w z pasjonatem fotografem dla uczestników projektu, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach pt. „Moja pasja – fotografowanie”

Sierpień 2017

12.

Przygotowywanie zdjęć i wystawy fotograficznej poplenerowej pt. „Pasjonująca Opolszczyzna”, przygotowanie  zdjęć do konkursów i  kalendarza na rok 2018,

Na bieżąco

13.

Uroczysta gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna” EDUKO 2017- organizacja partnerzy projektu,

-

 

26 października 2017

 

Fotografia jest dziś w zasięgu każdego, ale trzeba poznać parę sztuczek dzięki którym zdjęcia będą naprawdę dobre. Poprzez udział w naszym młodzieżowym projekcie EDUKO 2017 pt. „Pamiętnik fotografią pisany – pasjonująca Opolszczyzna”, zaczniesz patrzeć na świat jak profesjonalny fotograf!
Z nami nie ma nudy! Poznasz ludzi z pasją, miejsca historii i dziedzictwa kulturowego, będziesz świadkiem niezwykłych wydarzeń. Czekają Cię zajęcia z profesjonalistami w studiu i w plenerze.
Dla uczestników przygotowaliśmy bogaty program warsztatów plenerowych, szkoleń i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, wydamy własny kalendarz oraz powstanie projekt okładki płyty zespołu Livermorium. Oj będzie się działo!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.zs.zdzieszowice.pl w zakładce EDUKO.

Młodzieżowa Rada Miejska W Zdzieszowicach

 

Projekt „Pamiętnik fotografią pisany - pasjonująca Opolszczyzna” czyli Bardzo Młoda kultura to działania których celem jest twórcze podejście do kultury.
Inicjatorzy to grupa młodzieży zdzieszowickiej skupiona wokół Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Forum Młodzieżowego powołanego przy Marszałku Województwa Opolskiego - uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
To Projekt skierowany do młodzieży 14+ i ich opiekunów ukazujący pasjonującą Opolszczyznę. Uczestnicy od maja do października 2017, przez aktywne uczestnictwo w warsztatach i plenerach poznają pasjonujące wydarzenia, ludzi z pasją, miejsca historii i dziedzictwa kulturowego regionu, które świadomie upamiętnią na fotografii. Efektem będzie wydanie kalendarza, konkurs fotograficzny, powstanie projekt okładki płyty zespołu Livermorium.
Innowacją jest wykorzystanie metod edukacyjnych do poznawania kultury, a także ścisła współpraca partnerska instytucji edukacji i kultury: Szkół oraz MRM, Wojewódzkiego Forum , OTF, MiG Biblioteki, Domu Kultury, Muzea…
Gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna” która odbędzie się w październiku 2017 będzie okazją doskonalenia umiejętności zorganizowania przez młodzież wydarzenia kulturalnego dla całego miasta i regionu. Popularyzacja znaczenia, roli i doniosłości edukacji kulturowej. Nastąpi przedstawienie namacalnych efektów twórczych projektu. Udział w Projekcie zaktywizuje całe środowisko młodzieżowe. Jednym słowem będzie się działo!
Więcej informacji znajdziecie pod linkiem:
http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html
Małgorzata Wenszka

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4