EDUKO harmonogram

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  1. Harmonogram realizacji zadania w ramach projektu EDUKO 2017

Od dnia 15.05.2017 do dnia 31.10.2017

  1. „Pamiętnik fotografią pisany - Pasjonująca Opolszczyzna”

    

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu

Termin realizacji poszczególnych działań

1.

Rekrutacja, Promocja projektu,

Maj 2017

2.

Czas trwania konkursu fotograficznego Pasjonująca Opolszczyzna pt. „Pamiętnik fotografią pisany”

25 maja 2017-

15 września 2017

3.

„Fotografia moja pasja– czyli fotografia dla każdego”, warsztat szkoleniowy dla animatorów oraz przeprowadzenie rekrutacji animatorów - OTF

22 czerwca 2017

4.

„Podstawy fotografii-pejzaże, portrety, fotoreportaże-przygotowanie do realizacji zadań projektowych”  warsztat dla młodzieży, prowadzenie - OTF

22 czerwca 2017

5.

 „ABC fotografii-podstawy dla każdego” 2 warsztaty dla uczestników i 2 warsztaty dla Rodziców w czasie spotkań w Szkole, prowadzenie nauczyciele- ZS

8 czerwca 2017

6.

„Fotografia studyjna” warsztat w szkolnym studiu fotograficznym ,prowadzenie nauczyciele- ZS

8 czerwca 2017

7.

Warsztaty obróbki zdjęć- 2 warsztaty  dla uczestników, prowadzenie nauczyciele- ZS

wrzesień 2017

8.

Czas trwania II konkursu -grupowego na opracowanie projektu okładki płyty dla zespołu folkowo-rokowego Livermorio

Od 30 czerwca 2017

do 10 października 2017

9.

Plenery fotograficzne:

- Fotoreportaż z Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego - plener w Rozwadzy

 

-Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny plener-piesza wycieczka kulturalno-historyczna w celu pogłębienia wiedzy na temat dziejów regionu w powiązaniu w wyjątkowością krajobrazową Ziemi  Zdzieszowickiej-  utrwaloną za pomocą fotografii.

 

- „Perła Opolszczyzny- Zamek Moszna” -zwiedzanie i poznanie pasjonującej historii tego miejsca wraz z plenerem fotograficznym.

 

- Stadnina koni w Rozwadzy, plener fotograficzny z końmi,

 

- Muzeum Wsi Opolskiej Bierkowice – zwiedzanie obiektu, poznanie historii i tradycji,  warsztat plenerowy OTF w celu  opracowania projektu okładki płyty dla zespołu folkowo-rokowego Livermorium –oraz umożliwienia zgłoszenia prac do konkursu indywidualnego i grupowego, kalendarza i wystawy poplenerowej.

                       

 

19-21 maja 2017

 

30 maja 2017

 

 

 

13 czerwca 2017

 

28 czerwca 2017

 

 

7 września 2017

10.

Organizacja spotkania w z pasjonatem fotografem dla uczestników projektu, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach pt. „Moja pasja – fotografowanie”

Sierpień 2017

12.

Przygotowywanie zdjęć i wystawy fotograficznej poplenerowej pt. „Pasjonująca Opolszczyzna”, przygotowanie  zdjęć do konkursów i  kalendarza na rok 2018,

Na bieżąco

13.

Uroczysta gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna” EDUKO 2017- organizacja partnerzy projektu,

-

 

26 października 2017

 

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4