foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dostęp do aktualnych testów egzaminacyjnych z kwalifikacji pod linkiem

Arkusze egzaminacyjne - część praktyczna - dostępne tutaj

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie planowanego na czerwiec 2018 należy składać u p. Raszczyk do 7 lutego 2018.  

Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.  

Druk deklaracji do pobrania ze strony szkolnej (zakładka egzamin zawodowy) lub w sekretariacie. 

 

Dotyczy: 

  • Klasa 2 technik cyfrowych procesów graficznych (kwalifikacja A.54); 
  • Klasa 3 technik cyfrowych procesów graficznych (kwalifikacja A.25); 
  • Klasa 3 technik analityk (kwalifikacja A.59) 
  • Klasa 3w w zawodach ślusarz, elektromechanik, sprzedawca, kucharz 
  • Wszystkich uczniów i absolwentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu po raz kolejny. 

 

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2018 i 23 marca otrzymają negatywny wynik egzaminu mogą składać deklaracje do 30 marca 2018. 

 

Dokument w formacie PDF Instrukcja dla zdającego

Dokument w formacie PDF Procedury przeprowadzenia egzaminu - informacja dla zdających

           

            Deklaracja przystąpienia do egzaminu (uczeń/absolwent)

            Deklaracja przystąpienia do egzaminu (słuchacz KKZ)

 

 

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4