Liceum dla Dorosłych

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aktualny plan spotkań 

Semestr 5

Semestr 3

 Do Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może zapisać się osoba pełnoletnia na podbudowie ukończonej starej szkoły podstawowej (8 letniej), po Gimnazjum oraz po Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 3 lata lub 2 lata ( dla osób, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową) .

Rekrutacja dotyczy także osób, które zaliczyły semestr/semestry w poprzedniej szkole tego samego typu lub poszczególne przedmioty potwierdzone w indeksie.

Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych co uprawnia do przystąpienia do MATURY.
Świadectwo Dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego wydawane jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, które stanowi podstawę przyjęcia na uczelnie wyższe lub do policealnych szkół.
Przedmioty nauczania:
• j. polski
• j. angielski
• matematyka
• fizyka
• historia
• WOS
• geografia
• biologia
• chemia
• informatyka
• podstawy przedsiębiorczości

Plan zajęć opracowuje się w porozumieniu ze słuchaczami, w miarę możliwości uwzględniając ich potrzeby i sugestie.

Wymagane dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
• dowód osobisty
• podanie o przyjęcie (na naszym druku)

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, OPS i inne.
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek.
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4