Szkoła Policealna

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Plan BHP semestr 3

Podanie Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych - oferta:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (czas kształcenia 3 semestry)

Technik rachunkowości (4 semestry)

Technik informatyk (4 semestry)

Technik archiwista (4 semestry)

Technik usług pocztowych i finansowych (2 semestry)

Technik Masażysta (4 semestry - kształcenie w formie stacjonarnej)

Florysta (2 semestry)

Opiekun medyczny (2 semestry)

 

 

 

Kształcenie w formie zaocznej - zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie w piątki popołudniu i w soboty.

Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych (sobota - od rana)

Semestr zimowy trwa od września do stycznia

Semestr letni trwa od lutego do czerwca

Szkoła prowadzi nabór na semestr zimowy bądź letni

 

W Szkole Policealnej Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z 2 przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu w którym się kształci.

Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna i podaje do wiadomości Słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4