Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Do projektu zaproszonych zostało 20 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z województwa opolskiego i jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2018r. przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz z partnerami: Politechnika Opolska i miasto Opole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZS w Zdzieszowicach jest jedną ze szkół, która może w ramach realizacji projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” zaoferować swoim uczniom wprowadzenie w nowoczesny system kształcenia zawodowego obejmujący:

Czytaj więcej...

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4