Technikum

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bo liczy się zawodowy sukces!
Kształcenie zawodowe odbywa się w nowoczesnym systemie modułowym - nie ma podziału na przedmioty – jest podział na moduły. Nauka odbywa się w blokach 3- 4-godzinnych, w maksymalnie 15-osobowych grupach, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne do dyspozycji uczniów. Technikum kształci w obszarach:

Transport i Spedycja

Grafika i Infomatyka

Chemia i Ochrona Środowiska

Nauczyciele kładą nacisk na nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie cyfrowe oraz na chemię, ochronę środowiska. Dla gimnazjalistów zainteresowanych fotografią i reklamą cyfrową Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe w Akademii Fotografii, gdzie można korzystać ze specjalistycznego sprzętu fotograficznego i najnowszego oprogramowania, do dyspozycji uczniów dron i nowoczesna kamera. Dla osób zainteresowanych filmowaniem znajdzie się miejsce na zajęciach ZS PROJECT STUDIO. Cyklicznie odbywają się tzw. LAN PARTY - nocne spotkania młodzieży i udział w turniejach gier strategicznych. Dla zainteresowanych transportem i spedycją nauczyciele proponują zajęcia pn. Spedycja On-line czy Klub Spedytora. Uczniowie prowadzą wirtualną firmę, w której zajmują się przyjmowaniem zleceń spedycyjnych, planowaniem strategicznym i operacyjnym, uczą się zarządzać czasem, aktywami własnej firmy z wykorzystaniem programu Cargotycoon. Na zajęciach stosują symulatory "Euro Truck 2". Dla uatrakcyjnienia nauki w Technikum uczniowie mają do dyspozycji szkolną platformę Moodle, a nauczyciele wykorzystują techniki i metody kształcenia na odległość, jako metody uzupełniające kształcenie.

Technikum jest Szkołą patronacką w programie ZainSTALuj się który jest finansowany przez firmę AcelorMittal Poland S.A. W jego ramach uczniowie biorą udział w szeregu aktywnościach i wydarzeniach, takich jak: spotkania z ekspertami ArcelorMittal, zajęcia z języka angielskiego, warsztaty doskonalące współdziałanie i współpracę w grupie, komunikację, kreatywność, wizyty w zakładach produkcyjnych, konkursy, program stypendialny, staże absolwenckie, praktyki uczniowskie.

Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami, z których największe to: AcellorMittal Poland S.A., Paul Schockemöhle logistics, LKW WALTER, ZK-REM. Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz z Politechniką Opolską. Uczniowie korzystają z zajęć zawodowych prowadzonych na terenie firm, z praktyk zawodowych oraz zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe uczestnicząc w płatnych wakacyjnych stażach.
Szkoła prowadzi również szeroką współprace międzynarodową ze szkołami zawodowymi z Czech i Słowacji . Młodzież uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych doskonali umiejętności językowe, a nawiązane kontakty i przyjaźnie dodatkowo skutkują wakacyjnymi wyjazdami połączonymi ze zwiedzaniem Europy.
W Szkole panuje atmosfera przyjazna uczniom. Rada Pedagogiczna wspiera inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty młodzieży oferując pomoc i wsparcie w ich realizacji.
Technikum posiada wysoką edukacyjną wartość dodaną - uczniowie w trakcie nauki uzyskują wysoki wzrost umiejętności, jest Szkołą sukcesu a zdawalność egzaminu maturalnego wynosi powyżej 90%.

 

 

Wybierz zawód dla siebie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II!!

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4