foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

TECHNIK ANALITYK 311103

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego,
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do
badań analitycznych
AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 325511

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) badania stanu środowiska;
2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
5) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
RL.08. Ocena stanu środowiska
RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 311603

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.
1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
3) organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
4) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-
-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
AU.08. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle
chemicznym

W dniu 30 stycznia 2017 r. odwiedziło naszą szkołę 18 przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach chemicznych pt. „Czary – mary czyli chemia dla przedszkolaka”.  Przeprowadzano: rozkład barwnika zawartego w czarnym mazaku, badanie odczynu różnych substancji przy pomocy wywaru z herbatek owocowych i wywaru z czerwonej kapusty. Dzieci zobaczyły również doświadczenia przygotowane przez uczniów z Technikum Analitycznego.  Najbardziej podobało im się przeprowadzenie spalania mieszaniny wybuchowej, której skład został opracowany przez analityków. Na koniec przedszkolaki narysowały nam to, co im się najbardziej podobało w czasie zajęć – w rysunkach dzieci przeważały wybuchy. Otrzymały od nas po lizaku ufundowanym przez Dyrekcję Zespołu Szkół i obiecały, że nas jeszcze odwiedzą. Zapraszamy!

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4