foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- -usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4