Grafika komputerowa i informatyka

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

TECHNIK INFORMATYK 351203
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.
1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.b);
EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;
EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
1) przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
2) prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
3) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych
4) obróbki druków cyfrowych
5) prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D
6) obróbki przestrzennych druków 3D.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno -usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.ai) ;
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej opisane w części
AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- -usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4