Transport i Spedycja

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

TECHNIK SPEDYTOR 333108

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi
oraz zagranicznymi;
3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bhp, podejmowanie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo)
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno -usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
3) AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:
    - Planowanie i organizowanie procesów transportowych
    - Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
    - Prowadzenie korespondencji i negocjacji
    - Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

Dzięki uprzejmości firmy Logintrans sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy uczniowie ZS mogą swobodnie korzystać z zasobów platformy TransEdu.

Na platformie umieszczone są 4 kursy wiedzy:

  • Transport drogowy
  • Spedycja
  • Zarządzanie magazynem
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w transporcie.

Dodatkowo każdy, kto zarejestruje się w systemie może brać udział w grywalizacji na giełdzie transportowej oraz zdawać egzaminy certyfikujące w wyżej wymienionych obszarach.

Zapraszamy chętnych do udziału w TransEdu!

http://edu.trans.eu/

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4