foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Rodzica

Czytaj więcej

Dla Pracodawców

Czytaj więcej

Rekrutacja

Czytaj więcej

Dokumenty ZS

Czytaj więcej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II

w Zdzieszowicach

Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową COMPENSA

Składka roczna – 43 zł

Zgłaszanie wypadków – infolinia: 0801 120 000

                                                               22 5016100

Więcej informacji nt. ubezpieczenia dostępne jest tutaj:

 

http://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/

We wtorek 12 września 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z młodzieżą spotkał się Wiceburmistrz Zdzieszowic Pan Artur Gasz oraz Przewodniczący Rady Pan Edward Paciorek.
Obrady poprowadziła Wiceprzewodnicząca MRM Natalia Koptoń z Zespołu szkól im. Jana Pawła II, która na tym stanowisku zastąpiła ustępującego Pawła Lepicha z Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
To nie koniec zmian, w wyniku wygaśnięcia mandatu Arkadiusza Małachowskiego z PG i przeprowadzonego głosownia, nowym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej została Joanna Hryczyńska z ZS.
Podczas sesji byli obecni nowi Radni - złożyli uroczyste ślubowanie: Jan Michalik z ZS, Martyna Bochen z PG oraz Katarzyna Sajdych z PG.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w reprezentowaniu lokalnych interesów młodzieży, dalszej integracji środowisk młodzieżowych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym!

Małgorzata Wenszka

Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej

z Zespołu Szkół w Zdzieszowicach

W dniu 13 września (środa) 2017 odbędzie się ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami.

16.30 – AULA - spotkanie rodziców klas 1bw i 1tgc z Dyrektorem szkoły i nauczycielami
17.00 spotkanie rodziców z wychowawcami klas :


 1bw - sala nr 11 (1 piętro) – wychowawca Jędrzej Kopecki
2w - sala nr 13
3w - sala nr 19
 1tgc - sala nr 4 (parter) -- wychowawca Elżbieta Domerecka
2 tc - sala nr 14
3 tac - aula
4 tsc - sala nr 12


17.30 -sala nr 11 - spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły

Sesja odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
4. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie wygaśnięcia mandatów.
5. Wybór Przewodniczącego Rady:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
c) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady,
d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania,
f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.
               

Wiceprzewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Natalia Koptoń

Sesja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:

  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,

  c) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,

  d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,

  e) przeprowadzenie głosowania,

  f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Zakończenie obrad sesji.Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Miejskiej

Arkadiusz Małachowski

Terminy egzaminów poprawkowych

egzaminy ustne

j.polski 24.08.2017 godz. 10.00 sala nr 4

j. angielski 24.08.2017 godz. 10.00 sala nr 6

egzaminy pisemne

matematyka 22.08.2017 godz. 9.00 aula

j. angielski 22.08.2017 godz. 9.00 sala nr 6

 

 

 

 

Partnerzy

 • MULTiSERWIS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4