DPS Anna

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
ul. Ogrodowa 5
47-303 Krapkowice
tel. 77 4661706

dps_anna@powiatkrapkowicki.pl

Dom Pomocy Społecznej dysponuje 22 miejscami stałego pobytu.

Jednostka zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.