A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Bon Ekologiczny 2023

29 grudnia 2022

Nowe zasady i tryb udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Bon ekologiczny jest przyznawany na realizację inwestycji, które przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza polegających na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system ekologiczny, to jest na:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub

2) wymianę kotła centralnego ogrzewania lub pieca węglowego na:
a)...

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

1)       obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)       obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach...

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński, informuje że zwołuje na dzień:

8 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 1400 w sali obrad Rady Powiatu, Krapkowice ul. Kilińskiego 1      

XXXV Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego