A A A Wersja kontrastowa

Droga do bezpieczeństwa

Ostatnie lata to czas wzmożonej aktywność powiatu krapkowickiego w zakresie poprawy jakości infrastruktury na drogach powiatowych. Tylko w ubiegłym roku zrealizowano kilkadziesiąt zadań dotyczących dróg i chodników. Największe opiewało na przeszło 2 mln zł. W nadchodzących miesiącach powiat zamierza zrealizować kolejne ważne zadania, na czele z budową ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Kamień Śląski – Gogolin i Gogolin – Chorula.

Działania w zakresie modernizacji, przebudowy, czy budowy od podstaw dróg i chodników to zadania wpływające na poprawę bezpieczeństwa. Na większość projektów udaje się pozyskiwać dofinansowanie ze „schetynówek” lub są one realizowane przy współudziale gmin. – Chociaż sporo udało się zrobić, przed nami kolejne ważne zadania – zapewnia wicestarosta Sabina Gorzkulla-Kotzot.

W swoim zarządzaniu powiat krapkowicki ma aż 153 kilometry dróg, 13 mostów i 80 przepustów. Co roku wykonywanych jest kilkadziesiąt zadań mających wpłynąć na komfort korzystania i bezpieczeństwo.

Wśród naszych działań są zadanie duże, opiewające na miliony złotych, ale też niewielkie, dotyczące oznakowania, koszenia traw, czy wpływające na jakość użytkowania – wyjaśnia  Aleksander Gacek, dyrektor wydziału Inwestycji i Mienia.

Największym zadaniem kończącego się roku była przebudowa drogi między Błażejowicami a Smolarnią. Za przeszło 3 mln zł wyremontowano prawie 3 kilometrowy odcinek od miejscowości Dziedzice po drogę wojewódzką 414. To zadanie udało się zrealizować przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie stanowiącej wysokość połowy zadania, a także środków w kwocie 200 tys. pochodzących z budżetu z gminy Strzeleczki. Przy współudziale środków finansowych pochodzących z budżetu gminy udało się jeszcze zrealizować zadanie w polegające na budowie chodnika w Racławiczkach.

Udział w zadaniach na drogach powiatowych prowadzonych w gminie Walce miał również tamtejszy samorząd. Przy wsparciu w wysokości odpowiednio 40 i  63 tys. zł udało się wyremontować i zbudować chodniki w Rozkochowie przy ul. Osiedlowej, w Brożcu przy ulicy Reymonta oraz pomiędzy Kromołowem i Walcami.

Wśród tegorocznych zadań wykonanych przez powiat wymienić można jeszcze budowę chodnika przy ul. Rolnej w Gogolinie, budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Zakrzowie,  montaż barierek ochronnych przy ulicy Wojska Polskiego w Żyrowej oraz dotacje udzieloną gminie Krapkowice na remont nawierzchni przy budynku ZOZ na ulicy ul. Szkolnej

Nie są to wszystkie zadania, ale podejmowanych działań jest tak dużo, że nie sposób wszystkich wymienić. Są jednak sprawy niecierpiące zwłoki, którymi należy się zająć w najbliższym czasie mowa tu np. o budowie ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Kamień Śląski – Gogolin i Gogolin – Chorula. – Wiemy, że w tym miejscu dochodzi do wielu zdarzeń drogowych i dlatego zamierzamy podjąć działania polegające na budowie ronda. To duże zadanie opiewające w projekcie na kwotę przeszło 3,5 mln zł, ale niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa – tłumaczy wicestarosta Gorzkulla-Kotzot. Jakie jeszcze zadania drogowe znajdą w przyszłorocznym budżecie? Cała lista będzie znana po zatwierdzeniu przez Radę budżetu na rok 2016.