Gmina Strzeleczki

Gmina Strzeleczki położona jest w zachodniej części powiatu krapkowickiego, w dorzeczu Białki i Osobłogi. Zajmuje obszar 117 km2 (1/3 powierzchni stanowią lasy), zamieszkuje ją 8086 osób. Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 240 podmiotów gospodarczych.

Do największych należą VENUS Sp. j. w Łowkowicach produkująca elementy betonowe i wykonująca usługi budowlano – transportowe oraz FILPLAST w komornikach – producent stolarki budowlanej z PCV i aluminium. Niektóre przedsiębiorstwa działają w oparciu o bogactwa naturalne występujące w rejonie. Występują tu pokłady żwirów i piasków, które służą za podstawowy materiał w branży budowlanej.

W granicach gminy znajdują się atrakcyjne obszary turystyczno – przyrodnicze.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć zespół pałacowo – parkowy w Mosznej (obecnie znajduje się tutaj Centrum Terapii Nerwic) wraz z przyległą stadniną koni, zamek i park krajobrazowy w Dobrej oraz obfitujące w rzadkie gatunki roślin i zwierząt lasy będące fragmentem Borów Niemodlińskich.

Przez gminę przebiega droga krajowa ze Strzelec Opolskich do Nysy i Prudnika oraz do dwóch przejść granicznych z Czechami. Gmina jest także wyposażona w sieć wodociągową, elektryczną i telefoniczną. Bogactwa naturalne, dostęp do wszystkich mediów oraz przyjazne przedsiębiorcom władze powodują, że gmina Strzeleczki jest miejscem, gdzie dobrze się żyje.

Urząd Gminy Strzeleczki

47-364 Strzeleczki, Rynek 4

tel. 77 46 68 105, 77 40 76 660 fax 77 40 76 661

e-mail: ug@strzeleczki.pl

www.strzeleczki.pl