Gmina Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice położona jest w południowej części województwa opolskiego, u podnóża Góry Św. Anny. Gmina zajmuje powierzchnię 57 km2 oraz liczy ok. 18.000 mieszkańców, z czego 74% ludności skupiona jest w mieście Zdzieszowice.

Na terenie gminy działa ponad 400 małych i średnich przedsiębiorstw, jednak Zdzieszowice kojarzą się z przemysłem koksowniczym. Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. są krajowym potentatem w produkcji koksu. Na terenie gminy znajdują się również inne przedsiębiorstwa, m. in. Nordenia Polska Sp. z o.o. – producent opakowań z tworzyw sztucznych, WAKRO Sp. z o.o. – producent urządzeń do transportu i składowania materiałów sypkich, ZK – REM Sp. z o.o. Pomimo istniejącego tu przemysłu zarówno samorząd jak i władze firm dbają o poprawę stanu środowiska naturalnego.

Gmina Zdzieszowice posiada kompletną infrastrukturę techniczną (linie energetyczne i telekomunikacyjne, gaz, wodociągi i kanalizację, oczyszczalnię ścieków oraz elektrownie wodne). Przez gminę przebiega magistrala kolejowa łącząca Wrocław z Krakowem. Zdzieszowice posiadają również dobre połączenia drogowe w kierunku Opole i Kędzierzyn-Koźle, jak również dogodne dojazdy do autostrady A 4 (ok. 9 km).

Oprócz udogodnień dla inwestorów gmina jest również atrakcyjna pod względem turystycznym. W Zdzieszowicach rozpoczyna się szlak turystyczny prowadzący do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, natomiast zwolennicy odpoczynku nad wodą mogą się udać nad Jezioro Srebrne w Januszkowicach. Niezwykle urokliwy jest pałac i zabudowania folwarczne w Żyrowej oraz zabytkowy kościół w Jasionej.

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34

tel. 77 40 64 400, fax 77 40 64 444

e-mail: um@zdzieszowice.pl

www.zdzieszowice.pl