A A A Wersja kontrastowa

Wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Uzyskanie wypisu z posiadanego zaświadczenia wymaga złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia na
    przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
  2. Załączniki do wniosku:
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi;
  • potwierdzenie uiszczenia opłat;
  • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Wymagana opłata

Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia wynosi 100 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 18.00, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie zostanie wydany wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2007, Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)