Wydział Administracji - AD

Zgodnie z § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.: Wydział Administracji realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia spraw kadrowych i płacowych Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (w zakresie ich Dyrektorów), zadania w zakresie utrzymania czystości w budynku oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadry pracowniczej i usprawnieniem pracy w Starostwie.

Email wydziału: administracja@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy wydziału:

Barbara Mikołajczak - Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 326
E-mail:
pok. nr 207
Żaneta Polaczek
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 208
Iwona Lazar
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
p. 208
Weronika Fidali
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 208
Izabela Wolińska
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Brak dostępnych aktualności.