Wydział Budownictwa i Środowiska - BS

Zgodnie z § 22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Wydział Budownictwa i Środowiska realizuje w szczególności zadania w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, wydawania pozwoleń dotyczących: hałasu, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, gospodarowania odpadami, przetrzymywania chartów, zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych a także nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, rejestracją zwierząt objętych ochroną. Do zadań wydziału należy także popularyzacja ochrony środowiska i przyrody oraz prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa tj.: ekologii, klimatu, powietrza oraz poszanowania energii i zrównoważonego rozwoju.

W ramach Wydziału Budownictwa i Środowiska funkcjonuje:

Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej BS-B

Email wydziału: bs@powiatkrapkowicki.pl

 

Wnioski na bon ekologiczny będą przyjmowane od 2.01.2024

Regulamin bonu ekologicznego  
Wniosek na bon ekologiczny dla osób fizycznych
Wniosek na bon ekologiczny dla wspólnot mieszkaniowych
Klauzula RODO

Elektroniczny generator wniosków

Informujemy, o możliwości skorzystania z generatora wniosków dostępnego na stronie e-budownictwo, w którym można wypełnić i wygenerować formularze (9 wniosków lub zgłoszeń oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku proszę sprawdzić aktualność druków.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/         

Pracownicy wydziału:

Katarzyna Gondek-Jaśkowska Dyrektor Wydziału, Geolog Powiatowy
Tel.: 77 407 43 31
E-mail:
pok. nr 114
Andrzej Gogolok
Tel.: 77 40 74 325
E-mail:
pok. nr 112A
Patrycja Petela
Tel.: 77 40 74 330
E-mail:
pok. nr 112A
Sebastian Böhm
Tel.: 77 40 74 347
E-mail:
pok. nr 112A
Pracownicy Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Henryk Hehmueller - Kierownik Referatu
Tel.: 77 40 74 346
E-mail:
pok. nr 113
Iwona Smykała
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
pok. 112A
Grzegorz Morawiec
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
pok. nr 112A
Ewa Zdzuj
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
Dominik Pogrzeba
Tel.: 77 40 74 347
E-mail:
pok. nr 112A
Romana Jurczyk
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
pok. nr 112A

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: