Wydział Inwestycji i Mienia

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje w szczególności zadania z zakresu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat, zakupu towarów i usług na potrzeby Starostwa, gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, zarządzania drogami powiatowymi, prowadzenia spraw wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Powiatu.

Pracownicy wydziału:

Tomasz Scholz Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 309
E-mail:
pok. nr 115
Kerstina Tomanek
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. 115
Adam Stolarski
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Natalia Kipka
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Katarzyna Guder-Hendryk
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Błażej Łazarek
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
pok. nr 115
Eryk Gutowski
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Krzysztof Domagała
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Biuro Zamówień Publicznych
Agnieszka Buczek
Tel.: 77 40 74 328
E-mail:
pok. 105
Iwona Kręcichwost
Tel.: 77 40 74 328
E-mail:
pok. nr 105
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Tomasz Lipiec
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116
Justyna Madziała
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa:

Pliki do pobrania