Wydział Usług Wspólnych - UW

Zgodnie z § 28 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Wydział Usług Wspólnych realizuje w szczególności zadania związane z oświatą i edukacją, obsługą finansowo – księgową, obsługą rachunkową oraz nadzorem nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu krapkowickiego, prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych zgodnie z zawartymi Porozumieniami z jednostkami organizacyjnymi, merytorycznie nadzoruje działania nad jednostkami tj.:

1) Domem Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,

2) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach,

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,

4) Zespołem Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach,

5) Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,

6) Zespołem Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach,

7) Zespołem Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

Pracownicy wydziału:

Iwona Szampera Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 315
E-mail:
pok. nr 201
Magdalena Mikołajek Zastępca Dyrektora
Tel.: 77 40 74 358
E-mail:
pok. nr 200a
Katarzyna Szczygieł
Tel.: 77 40 74 377
E-mail:
pok. nr 200
Księgowość
E-mail:
Izabela Radecka
Tel.: 77 40 74 377
E-mail:
pok. nr 200
Monika Jakubiak
Tel.: 77 40 74 377
E-mail:
pok. nr 200
Justyna Scholz
Tel.: 77 40 74 377
E-mail:
pok. nr 200
Jolanta Korzeniec
Tel.: 77 40 74 358
E-mail:
pok. nr 200a
Kadry i Płace
Monika Kacprzak
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
p. 208
Marzena Gąska
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
pok. nr 208
Joanna Rosak
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
p. 208
Sylwia Sapok
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Ewa Gała
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Edukacja
Agnieszka Szymończyk
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
p. 213
Henryk Miszke
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
p. 213