Absolwencie szkoły podstawowej, w poszukiwaniach pracodawcy młodocianego pracownika - ucznia Branżowej Szkoły I stopnia, możesz posłużyć się bazą znajdującą się tutaj. Wystarczy kliknąć w link.

Deklaracja zgody pracodawcy na przyjęcia ucznia - młodocianego pracownika, dostępna tutaj.