Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, udzielana w formie bezzwrotnego śwadczenia pieniężnego przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego. Wnioski o pomoc zdrowotną są rozpatrywane 2 razy w roku (październik, marzec). Pobierz wniosek