Wybierając kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia możesz uczyć się na dwa sposoby:

  • nauka w szkole - w pracowniach szkolnych, na prawach ucznia,
  • nauka u pracodawcy - z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, na prawach młodocianego pracownika.