nauka u pracodawcy

Wybierając kształcenie w klasie wielozawodowej w Branżowej Szkole I stopnia, od 1 września będziesz młodocianym pracownikiem. Kształcenie odbywa się w następujący sposób:

  • w szkole prowadzone jest kształcenie ogólne
  • praktyczne umiejętności nabędziesz u pracodawcy
  • lekcje w szkole odbywają się w klasie pierwszej przez trzy dni w tygodniu, a w pozostałych klasach przez dwa
  • każdy uczeń uczestniczy w kursie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, który trwa miesiąc w każdym roku nauki
  • nauka trwa nie krócej niż trzy lata, od 1 września w klasie pierwszej, do 31 sierpnia w klasie trzeciej
  • uczniowie otrzymują wynagrodzenie wg Kodeksu Pracy
  • uczniów obowiązują zasady Kodeksu pracy, w szczególności dotyczące urlopu i zwolnień lekarskich.

Możesz wybrać kształcenie w każdym zawodzie, który znajduje się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Poniżej znajdziesz bazę pracodawców, u których uczą się uczniowie ZS. Możesz z niej skorzystać, lecz nie musisz się ograniczać tylko do tej bazy.

BAZA PRACODAWCÓW

Deklaracja zgody pracodawcy na przyjęcie ucznia - młodocianego pracownika, dostępna tutaj.