Sukces nauczyciela jest w rękach ucznia, nie odwrotnie.

Carlos Ruiz Zafón

Pełnienie funkcji wychowawcy/opiekuna klasy

Klasa Wychowawca/ n-wspomagający

1tgs

Anna Profus-Piasek 

2ta

Aneta Lepich

2tb

Jagoda Iracka/ Anna Bień

3tgs

Katarzyna Żuklińska /Katarzyna Fert

4gis

Małgorzata Wenszka / Piotr Willner

5tgs

Anna Bień / Andrzej Szladowski

1m

Alicja Dymek

1w

Barbara Mutwin

2w

Beata Soczawa

3w

Zbigniew Hołówka / Jedrzej Kopecki