Sukces nauczyciela jest w rękach ucznia, nie odwrotnie.

Carlos Ruiz Zafón

Pełnienie funkcji wychowawcy/opiekuna klasy

Klasa Wychowawca/ n-wspomagający

1ta

Aneta Lepich/ Justyna Raszczyk

1tb

Jagoda Iracka/ Anna Bień

2tgs

Katarzyna Żuklińska /Katarzyna Fert

3gis

Małgorzata Wenszka / Piotr Willner

4tgs

Anna Bień / Andrzej Szladowski

4tig

Elżbieta Domerecka / Anna Śliwicka

1w

Beata Soczawa / Alicja Dymek

2w

Zbigniew Hołówka / Jedrzej Kopecki

3w

Barbara Mutwin /
 Małgorzata Pers