Rekrutacja do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zdzieszowicach odbędzie się w wyznaczonych terminach.

Koniecznie sprawdź harmonogram rekrutacji (harmonogram jest interaktywny, wjedź lub kliknij myszką na ikonkę "i" w każdym polu, aby dowiedzieć się więcej).

Rekrutacja odbywa się w systemie naboru elektronicznego. W ZS możesz uzyskać pomoc w założeniu katalogu kandydata oraz złożeniu wniosku do szkoły. Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od 8.00 do 15.00, a w piątki do 17.00!

Koniecznie odwiedź naszą szkołę! Zapraszamy stacjonarnie lub do wirtualnego spaceru.

Chcesz wiedzieć więcej o ofercie edukacyjnej - zajrzyj tutaj.

 

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzona jest rekrutacja do Technikum w zawodach:

  • Technik spedytor: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski i język niemiecki, przedmiot
   w zakresie rozszerzonym: geografia.
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski i język niemiecki, przedmiot w zakresie rozszerzonym: język angielski.
  • Technik informatyk: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski i język niemiecki, przedmiot
   w zakresie rozszerzonym: język angielski.
  • Technik ochrony środowiska: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski i język niemiecki, przedmiot w zakresie rozszerzonym: biologia.
  • Technik analityk: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski i język niemiecki, przedmiot
   w zakresie rozszerzonym: chemia.
  • Technik technologii chemicznej: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski i język niemiecki, przedmiot w zakresie rozszerzonym: chemia.

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia prowadzona jest w zawodach:

  • Magazynier – logistyk: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski.
  • Fotograf: 15 miejsc, obowiązkowy język angielski.
  • Klasa wielozawodowa: 30 miejsc, obowiązkowy język angielski, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy (młodociany pracownik).

Przedmioty punktowane:

1. Język polski
2. Matematyka
3. Język angielski lub język niemiecki
4. Technik spedytor: najwyższa ocena z: geografia, informatyka, fizyka, historia
    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: najwyższa ocena z: plastyka, informatyka, fizyka, historia
    Technik informatyk: najwyższa ocena z: geografia, informatyka, fizyka, historia
    Technik ochrony środowiska: najwyższa ocena z: biologia, informatyka, chemia, historia
    Technik analityk: najwyższa ocena z: biologia, informatyka, chemia, historia
    Technik technologii chemicznej: najwyższa ocena z: biologia, informatyka, chemia, historia
    Magazynier - logistyk: najwyższa ocena z: geografia, informatyka, fizyka, historia
    Fotograf: najwyższa ocena z: plastyka, informatyka, fizyka, historia
    Klasa wielozawodowa: najwyższa ocena z: geografia, informatyka, biologia, historia

Aby zapoznać się z zasadami rekrutacji na rok 2023/2024 kliknij TUTAJ.