Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół

To my, nauczyciele! Pasjonaci nauki zaangażowani bez reszty w waszą edukację.