MAGAZYNIER – LOGISTYK

BRANŻA SPEDYCYJNO – LOGISTYCZNA

 

Opis zawodu                                                                                                                                                                                        

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej, przechowywanie towarów,
 • obsługa magazynu,
 • realizacja procesów magazynowych,
 • obsługa magazynów przyprodukcyjnych,
 • obsługa magazynów dystrybucji.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                     

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku, ostrość słuchu,
 • czucie dotykowe,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • brak lęku przed wysokością,
 • podzielność uwagi,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych (np. chłodnie),
 • dbałość o czystość i porządek,
 • gotowość podporządkowania się,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                      

Magazynier – logistyk może pracować: indywidualnie lub w małym zespole, przeważnie w systemie jedno- lub dwuzmianowym.
Niekiedy jednak charakter działalności firmy wymaga pracy w systemie wielozmianowym, również w nocy i w dni ustawowo wolne
od pracy, w zależności od asortymentu magazynowanych towarów lub wyrobów w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hala
magazynowa) lub na wolnym powietrzu, w zależności od asortymentu magazynowanych towarów lub wyrobów, w zmiennych
warunkach panujących w pomieszczeniach (np. niska, wysoka temperatura, duża wilgotność itp.). W przypadku pracy na wolnym
powietrzu magazynier – logistyk jest narażony na zmienne warunki pogodowe, pracuje w pozycji stojącej, przenosząc ciężkie
towary, a przez to narażony jest na urazy, np. kręgosłupa, nóg, rąk itp. Magazynier – logistyk narażony jest także na urazy
spowodowane upadkami z wysokości (z drabin, podestów, półek), poślizgnięciem się na śliskiej nawierzchni, potrąceniem przez
poruszające się pojazdy (wózki elektryczne, wózki widłowe), czy też przedmiotami spadającymi z dużej wysokości, na zagrożenia
związane z magazynowanymi towarami np. łatwopalnymi, toksycznymi, wybuchowymi. Magazynier - logistyk użytkuje i obsługuje
między innymi drabiny lub podesty, wózek ręczny paletowy, wózek jezdniowy podnośnikowy (pod warunkiem posiadania
dodatkowych uprawnień do jego obsługi), owijarkę do palet, terminal kodów kreskowych, komputer ze specjalistycznym
oprogramowaniem do obsługi magazynu, telefon komórkowy itp.

Jako magazynier – logistyk można pracować między innymi: w firmach produkcyjnych różnego typu, w których są magazyny,
w centrach logistycznych, w składach materiałów i towarów, np. budowlanych.

Egzaminy                                                                                                                                                                                              

Uczniowie uczący się w zawodzie magazynier - logistyk przystępują do egzaminu zawodowego w czerwcu w klasie 3, w zakresie
kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów.

Zajęcia praktyczne                                                                                                                                                                            

Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie magazynier - logistyk umiejętności praktyczne będzie zdobywać w pracowniach
szkolnych: pracowni logistyki oraz pracowni gospodarki materiałowej.