Poniżej garść informacji dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać lub zatrudniają młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego - uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

Pracodawca zatrudnia ucznia BSI w celu przygotowania zawodowego, w zawodzie wyodrębnionym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Informacji o aktualnych zawodach należy szukać na stronach ISAP (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316), a bieżących zmian także na stronie ore.edu.pl

Tam znajduje się link do aktualnego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Pracodawców uczniów BSI dotyczą zawody, które mogą być prowadzone w Branżowej Szkole I stopnia, w trzyletnim cyklu nauczania.

W podjęciu decyzji o zawodzie, w którym pracodawca zamierza prowadzić zajęcia praktyczne należy wziąć pod uwagę podstawę programową kształcenia w zawodzie, w szczególności wyposażenie niezbędne do kształcenia. Podstawy programowe także znajdują się na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Obecnie obowiązują podstawy programowe z 2019 roku lub młodsze.

Na tej stronie, również w zakładce „Szkolnictwo branżowe” znajdują się przykładowe programy nauczania zawodu. Pracodawcę obowiązują tylko te efekty kształcenia, które dotyczą umiejętności praktycznych.

Pracodawca ma obowiązek zatrudniać instruktora praktycznej nauki zawodu. Wymagania dla instruktorów znajdują się w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391 ). W tym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu w sprawie kształcenia zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600278 ), znajdują się także informacje, jakie warunki powinien spełnić pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników.

Jeśli pracodawca nie zatrudnia instruktora praktycznej nauki zawodu, może oddelegować pracownika na kurs dla instruktorów. Kursy takie prowadzi m.in. Izba Rzemieślnicza w Opolu, a informacje o nich można znaleźć na stronie http://www.izbarzem.opole.pl/ Kurs taki musi być organizowany zgodnie z przepisami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, kursy nie spełniające zapisów rozporządzenia nie dają uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu. Delegując pracownika na kurs warto zwrócić uwagę na jego kompetencje do pracy z młodzieżą.

Pracodawca w ciągu trzech lat kształcenia ucznia, przygotowuje go do egzaminu. Pracodawcy spełniający definicję rzemieślnika, zgodnie z ustawa o rzemiośle (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890170092) będą kierowali ucznia na egzamin czeladniczy, do Izby Rzemieślniczej. Egzamin ten odbywa się w ostatnim półroczu nauki, a szczegóły organizacji takiego egzaminu przekazuje pracodawcom Izba Rzemieślnicza lub Cech Rzemisł Różnych, w przypadku pracodawców zrzeszonych.

Uczniowie kształcący się u pracodawców nie będących rzemieślnikami, przystępują w czerwcu w klasie trzeciej do egzaminu zawodowego, organizowanego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, planowanego przez szkołę macierzystą ucznia. O szczegółach informuje uczniów szkoła. Część praktyczna egzaminu może odbywać się u pracodawcy, jeśli spełnia on wymagania OKE. Warto zapoznać się z tymi wymaganiami przed podjęciem kształcenia (https://oke.wroc.pl/ )

Na stronie OKE znajdują się także informatory o egzaminie zawodowym, w których można znaleźć przykładowe zadanie egzaminacyjne. Arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych można pobrać ze strony https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-lista-zawodow/

Pracodawca zatrudnia młodocianego pracownika na podstawie Kodeksu Pracy. Wzory dokumentacji kadrowej można znaleźć na stronie Izby Rzemieślniczej w Opolu. Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów kształcenia, po ukończeniu nauki oraz zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego/czeladniczego). Szczegółowych informacji dot. zwrotu kosztów kształcenia udzielają biura administracyjno – ekonomiczne oświaty w poszczególnych gminach.

Najważniejsze kontakty:
  1. Izba rzemieślnicza w Opolu: http://www.izbarzem.opole.pl/ ul. Katowicka 55, 45-061 Opole tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71
  2. Cech Rzemiosł Różnych w Krapkowicach ul. Prudnicka 24, 47-300 Krapkowice tel. 77 466 13 30
  3. Cech Rzemiosł różnych w Kędzierzynie – Koźlu ul. Roosevelta 9, 47-200 Kędzierzyn – Koźle tel. 77 482 39 71
  4. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Strzelcach Opolskich Krakowska 49, 47-100 Strzelce Opolskie tel. 77 461 33 29

 

W Zespole Szkół w Zdzieszowicach informacji udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego: Justyna Raszczyk

tel.77/4844997

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.