Informacja o ochronie Twoich danych osobowych 

Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II (zwany dalej ZS) z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Góry św. Anny 21a, reprezentowany przez Dyrektora ZS. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz lub zadzwoń do wyznaczonego przez Dyrektora ZS Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Dane kontaktowe: 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 77/4844997 
adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Góry św. Anny 21a, 47-330 Zdzieszowice 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie lub Twoich rodziców/prawnych opiekunów w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji oraz nauki w ZS. Bez zebrania tych danych niemożliwe byłoby zapisanie Ciebie do szkoły oraz realizacja procesu kształcenia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.)

Twoje dane osobowe są nam potrzebne do: 

 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 
 • prowadzenia dokumentacji przebiegu wychowania 
 • prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją egzaminów zewnętrznych 
 • prowadzenia analiz statystycznych

Twoje dane przechowywane są w składnicy akt ZS przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej.

Pamiętaj! Twoje dane osobowe bez zgody Twojej lub Twoich rodziców/prawnych opiekunów nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych przez ZS? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: 

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celach innych niż te, na które wyraziłeś zgodę. Pamiętaj jednak, że wiele czynności wykonywanych na Twoich danych osobowych jest uregulowane przepisami prawa oświatowego, co oznacza, że prawo do cofnięcia zgody lub usunięcia danych nie zawsze może być zrealizowane.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

ZS może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w realizacji procesu dydaktycznego i procesu wychowania, tylko wtedy, gdy jest to uregulowane odrębną umową. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także w związku z planowaniem i organizacją egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny i zawodowy). 

Jak długo przechowujemy Twoja dane osobowe? 

Generalnie Twoje dane będą przechowywane przez 10 lat. Pamiętaj jednakże, że odrębne przepisy dotyczące archiwizowania i prowadzenia statystyk określają czas przechowywania dokumentacji zawierającej Twoje dane. Stąd okres przechowywania Twoich danych może ulec wydłużeniu. Bez obaw! Dokumenty zawierające Twoje dane będą przechowywane z należytą starannością. 

A co z profilowaniem? 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą ulegały profilowaniu.